Bakul Buah untuk Barisan Hadapan

Kutipan Derma bagi “Bakul Buah untuk Barisan Hadapan” telah dilancarkan melalui Pekeliling No. 23 Tahun 2022 kepada semua ahli Jawatankuasa Peguam Negeri Melaka. Sejumlah RM3,220.00 telah berjaya dikumpul bagi tujuan … Continue Reading →