Instruction from the Chief Justice of Malaysia Regarding Fingerprint Requirement on Documents and Register Books

Bar Council Circular No 123/2011
Dated 8 June 2011

To all Members of the Malaysian Bar

Instruction from the Chief Justice of Malaysia Regarding
Fingerprint Requirement on Documents and Register Books

We refer to Circular No 120/2011 where Members were informed of the fingerprint requirement on documents attested by Commissioners for Oaths.

We have been informed by the Chief Registrar of the Federal Court that the Chief Justice of Malaysia has instructed all Commissioners for Oaths to ensure that deponents impress their fingerprints on all attested documents and register books that involve transactions with Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ) only.  This instruction takes effect from 8 June 2011.

The Chief Justice of Malaysia’s instruction to all Commissioners for Oaths dated 19 May 2011 has been revoked.

The relevant portion of the notice we received is reproduced below.

Please find attached the letter dated 8 June 2011 from the Chief Registrar of the Federal Court.

Tony Woon Yeow Thong
Secretary
Malaysian Bar

____________________________________________________________

Semua Pesuruhjaya Sumpah
Seluruh Malaysia

YBhg Dato’/Datin/Tuan/Puan,

ARAHAN KETUA HAKIM NEGARA
PENURUNAN CAP JARI DEPONEN PADA DOKUMEN DAN BUKU DAFTAR MELIBATKAN TRANSAKSI JPJ

Perkara di atas adalah dirujuk.

2.    YAA Ketua Hakim Negara telah mengarahkan agar semua Pesuruhjaya Sumpah memastikan deponen yang ingin mendapatkan perkhidmatan Pesuruhjaya Sumpah menurunkan cap jari pada semua dokumen dan rekod buku daftar yang berkaitan dengan transaksi Jabatan Pengangkutan Jalan sahaja.

3.    Bagi tujuan penurunan cap jari ini, semua Pesuruhjaya Sumpah adalah dikehendaki untuk mematuhi perkara-perkara berikut:

i)    Pesuruhjaya Sumpah yang bukan Pegawai Awam (Peguam / Orang Lain) hendaklah membeli sendiri pengecap cap jari berdakwat (fingerprint-pad ink).  Penggunaan pengecap cop biasa (stamp-pad) adalah tidak dibenarkan sama sekali.

ii)    Jalur-jalur cap jari hendaklah dipastikan jelas dan terang.

iii)    Format buku daftar terkini seperti yang dilampirkan hendaklah diguna pakai dan diisi dengan teratur.

iv)    Bagi Pesuruhjaya Sumpah (Pegawai Awam) pula, Ketua Jabatan masing-masing hendaklah menyediakan pengecap cap jari (fingerprint-pad ink) bagi tujuan tersebut.

4.    Sekiranya terdapat mana-mana Pesuruhjaya Sumpah yang enggan mematuhi arahan di atas, tindakan akan dikenakan selaras dengan Kaedah 18 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993.

5.    Maka dengan ini Arahan Ketua Hakim Negara kepada semua Pesuruhjaya Sumpah bertarikh 19 Mei 2011 adalah dibatalkan.

6.    Arahan ini berkuat kuasa dari tarikh surat ini.

Attachment:

Arahan KHN 8 Jun 2011

(1529)

Comments are closed.